Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 21.03.2023, 13:25h

U prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina,  s početkom u 13,00 sati. Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 24. točke.

Na sjednici su doneseni slijedeći akti: Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2022.g., u tekstu kako je i priložen Zaključku, te Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.g. Isto tako,  doneseni su slijedeći Zaključci:  Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za razdoblje od 01.01.2022-31.12.2022. godine u tekstu kako je priložen Zaključku,  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2022.g., u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2022.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2022.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2022.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2022.g. u tekstu kako je priložen Zaključku. Pored prethodno navedenih Zaključaka, na sjednici su doneseni i  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022.g., te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.

Na sjednici donesen je i Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.07. 2022.g.-31.12. 2022.g.

U daljnjem tijeku sjednice usvojene su  I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2023.g., te Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2023.g. (I).

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina usvojili su Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023.g., te Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.g.

Vijećnici su također na današnjoj sjednici razmatrali i donijeli slijedeće odluke: Odluku o otpisu potraživanja s osnova zastare prava na naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda, Odluku o izmjeni Odluke o uključivanju u inicijativu osnivanja lokalne akcijske grupe u ribarstvu na području Šibensko-kninske županije, Odluku o komunalnom redu, Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Skradina, te Odluku o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Skradin.

Na kraju sjednice Gradsko vijeće Grada Skradina dalo je prethodnu suglasnost na  Odluku o kriterijima i mjerila upisa te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Skradin, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i način rada Dječjeg vrtića Skradin, kao i prethodnu suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, te na Izmjene i dopune Općih uvjeta komunalne usluge korištenja javnog WC-a. Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 22. prosinca 2022.g.