Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 22.12.2022, 09:36h

Dana 22.  prosinca 2022.g. u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 21. točkom. Prema utvrđenom dnevnom redu, vijećnici su  razmatrali i usvojili II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2022.g. Sukladno usvojenim II Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2022.g. Gradsko vijeće Grada Skradina usvojilo je: Izmjene i dopune Programa (I) javnih potreba u kulturi  na području Grada Skradina za 2022.g, Izmjene i dopune Programa (II) pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2022. g., Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2022.g. (I), te Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2022.g. (II). Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je i Odluku o otpisu potraživanja s osnova zastare prava na naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina usvojili su Proračun Grada Skradina za 2023. g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2024. g. do 2025. g.,  te Odluku o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2023.g. Sukladno usvojenom Proračunu Grada Skradina za 2023.g. usvojeni su i slijedeći Programi: Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2023.g., Program javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2023. g., Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2023. g., Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2023.g. i Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2023. g. Isto tako usvojena je i Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u  Gradskom vijeću Grada Skradina u 2023.g., te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi  („Narodne novine“, broj“ 18/22, 46/22, 119/22). Usvojena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina za 2022. g., te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2023. g.

Na kraju sjednice, Gradsko vijeće Grada Skradina dalo je suglasnost na Financijski plan za 2023.g. s Projekcijom financijskog plana za 2024.-2025. godinu Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin, te na Odluku o visini članarine Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 5. prosinca 2022.g.

1
Poziv
docx | 24.00 KB