Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

ISTEKLO     od 02.03.2023. do 17.03.2023.
  1. Predmet  javnog natječaja je zakup javne površine radi postavljanja privremenih objekata redom kako slijedi:

 

Red. br.        Ulica

Komada

Površina

Namjena

1. Šibenska ulica

1

3 m2

Uslužna naprava za prodaju pečenih proizvoda (kukuruza, kestena, kokica, palačinki, fritula i slično)

2. Šibenska ulica

3

3 m2

Štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, voća, povrća i cvijeća (uključujući trošarinske proizvode kao suvenire)

3. Put Gradine

1

3 m2

Štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, voća, povrća i cvijeća (uključujući trošarinske proizvode kao suvenire)

4. Obala bana Pavla Šubića

1

3 m2

Uslužna naprava za prodaju sladoleda

 

5. Obala bana Pavla Šubića

2

60x80 cm

Reklamni pano za komercijalno oglašavanje