Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Skradina

ISTEKLO     od 03.02.2022. do 11.02.2022.
 1. Objavljuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Grada Skradina u vlasništvu Grada Skradina, pod oznakama:
  1. dio kat.čest.zem. 434/1 Z.U. 1455 K.O. Dubravice, po geodetskom snimku označeno (A-B-C-D-A), površine 110 m2, u naselju Dubravice
  2. dio kat.čest.zem. 3241/1 Z.U. 2314 K.O. Skradin, po geodetskom snimku označeno (A-B-C-D-A), površine 108 m2, u naselju Bićine (Skorići)
  3. dio kat.čest.zem. 3241/1 Z.U. 2314 K.O. Skradin, po geodetskom snimku označeno (A-B-C-D-E-A), površine 712 m2, u naselju Bićine (Skorići)
  4. dio kat.čest.zem. 1245/1 Z.U. 2281 K.O. Skradin, po geodetskom snimku označeno (A-B-C-A), površine 57 m2, u naselju Gračac (Lazinice), uz državnu cestu D56.
 1. Početna kupoprodajna cijena označenog zemljišta u točki 1. ovog Natječaja, iznosi:

a) 6.998,29 kn,

b) 7.000,38 kn,

c) 61.392,13 kn,

d) 3.259,48 kn.

 1. Detaljan opis građevinskog zemljišta iz točke 1. ovog Zaključka, te uvid u dokumentaciju može se izvršiti u roku za podnošenje prijava, na II. katu gradske uprave Grada Skradina, Trg Male Gospe 3, Skradin, svakog radnog dana od 10,00 – 12,00 sati.