Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za 2023./2024. školsku godinu.

ISTEKLO     od 04.09.2023. do 30.09.2023.

Pozivaju se roditelji učenika osnovnih škola, bez obzira na osnivača škola koje učenici pohađaju, za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za  2023./2024. školsku godinu.

Zahtjev je neophodno vlastoručno popuniti te uz isti priložiti:

  • presliku osobne iskaznice za oba roditelja državljane RH s prebivalištem na području Grada Skradina, odnosno ako je jedan od roditelja stranac, presliku putovnice s važećom klauzulom odobrenja stalnog boravka na području Grada Skradina ili osobne iskaznice,
  • ako se radi o samohranom roditelju popunjenu Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću,
  • potvrdu o upisu djeteta u školsku godinu 2023./2024.,
  •  podatak o tekućem računu (IBAN) podnositelja zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za 2023./2024. školsku godinu, kao i izjavu za samohranog roditelja, možete preuzeti s web stranice Grada Skradina: www.grad-skradin.hr ili na prvom katu zgrade gradske uprave u pisarnici, isto popunite te zajedno s gore navedenim dokumentima dostavite poštom (adresa na zahtjevu) ili osobno u pisarnici Grada Skradina, počevši od 4. rujna 2023. godine, a krajnji rok je zaključno sa 30. rujna 2023. godine. Nepravodobno podneseni zahtjevi neće se razmatrati.

Pročelnica po ovlaštenju gradonačelnika

Ana Dujić, dipl. oec.

NAPOMENA: Potvrde o upisu dostupne su  na e-dnevniku.