Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III“ - Grad Skradin - gerontodomaćica/radnica

ISTEKLO     od 04.04.2023. do 13.04.2023.

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe aktivnosti u sklopu projekta  „Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III“ - Grad Skradin - gerontodomaćica/radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Grada Skradina prema projektu   “Zaželi-Program zapošljavanja žena – faza III, na određeno vrijeme od 6 mjeseci ili kraće, odnosno završetkom provedbe ili realizacijom projekta.

Na temelju članaka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenoga 2022.g., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju od Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0277, KLASA: 970-01/22-01/1, URBROJ: 524-22-4, te članka 48. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/21, 15/22), Gradonačelnik Grada Skradina, raspisuje, JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe aktivnosti u sklopu projekta EU „Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III“ - Grad Skradin - gerontodomaćica/radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Grada Skradina prema projektu “Zaželi-Program zapošljavanja žena – faza III, (10 radnica), na određeno vrijeme od 6 mjeseci ili kraće, odnosno završetkom provedbe ili realizacijom projekta.

Javni poziv objavit će se na Oglasnoj ploči HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, Područna služba Šibenik, a prijave na Javni poziv podnose se u roku 8 dana od objave na Oglasnoj ploči  HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, Područna služba Šibenik.

 

1
Poziv na intervju
docx | 323.11 KB
2
Javni poziv
docx | 22.12 KB
3
Prijava na javni poziv
docx | 18.42 KB
4
Izjava o povjerljivosti
docx | 16.37 KB