Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Upravni odjel za financije, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti

Po ovlaštenju gradonačelnika pročelnica:

IVANA SUČIĆ BIRKIĆ, mag. oec.

ivana.sucic@grad-skradin.hr


Viši savjetnik za društvene djelatnosti

Ana Dujić, dipl. oec

grad.skradin@si.t-com.hr


Referent računovodstveno-financijskih poslova:

Jadranka Žura

jadranka.zura@si.t-com.hr